Støt ungdomsarbejdet i KIF via et OK benzinkort

Kibæk Idrætsforening har en sponsoraftale med OK, der giver penge til ungdomsarbejdet i Kibæk Idrætsforening. Når der oprettes et OK benzinkort med tilknytning til KIF’s  ponsornummer, støtter OK Kibæk Idrætsforening med 6 øre for hver liter, du tanker på kortet.
Desuden har KIF også en sponsoraftale omkring el og mobil via OK. Hvis du har 2 af aftalerne  f..eks. OK benzin og OK el, så støtter OK KIF med 12 øre pr. liter, når du tanker på kortet. Har du alle 3 aftaler dvs. benzin, el og mobil, så støtter OK KIF med 18 øre pr. liter, du tanker på kortet.

Sådan bestiller du et OK benzinkort
Bestillingsskema indeholdende KIF’s sponsornummer kan hentes i OK-Plus-butikken eller tilsendes ved at kontakte Benny Stevnhoved på e-mail: formand@kif1900.dk. Det udfyldte bestillingsskema sender du til OK, og du vil inden 8 dage modtage dit OK benzinkort. Hvis du ønsker at få en el-aftale eller mobil-aftale via OK, skal du kontakte OK. Bestillingsskema kan du også udfylde på dette link.

Det er vigtigt at huske at skrive Kibæk Idrætsforening som den forening, du ønsker at støtte.
Har du allerede et benzinkort, kan det konverteres til KIF’s sponsoraftale. Det gøres ved at oplyse navn og kortnummer til ovenstående kontaktperson eller ved henvendelse direkte til OK.
Har du spørgsmål, så kontakt gerne Benny Stevnhoved på e-mail: formand@kif1900.dk. Med et OK benzinkort kan du tanke benzin og diesel på mere end 660 OK Benzinanlæg over hele landet. Læs mere om mulighederne på www.ok.dk.