Regelsæt for Kibæk Idrætsforening Fitness

Der er ikke mange regler i Kibæk IF Fitness, men nogle få, enkle retningslinier, som for de fleste vil virke helt naturlige.

 • Al træning foregår på eget ansvar.
 • Børn og unge under 15 år må ikke være i centeret. Dog må babyer i lift eller autostol være med deres forældre, der træner.
 • Nøglebrikken er personlig og må ikke udlånes til andre. Den skal benyttes hver gang du går ind i centeret også i det tilfælde, at døren står åben. Overtrædelse kan medføre udelukkelse.
 • Det er ikke tilladt at lukke andre ind i centeret. Overtrædelse kan medføre udelukkelse.
 • Træning i bare tæer eller sko, der bruges udendørs, er ikke tilladt i centeret.
 • Omklædning skal foregå i omklædningsrummene. Der henvises til omklædningsrum/garderoben ift. opbevaring af skiftetøj og sportstasker.
 • Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.
 • Sæt vægte, skiver, stænger, greb osv. på plads efter brug.
 • Alt træningsudstyr: maskiner, vægte, skiver, stænger, greb skal rengøres efter brug. Sprit på papir og tør af.
  Overtrædelse kan medføre udelukkelse.
 • Rygning og indtagelse af alkohol (øl, spiritus m.v.) er ikke tilladt i centeret. Overtrædelse kan medføre udelukkelse.
 • Dåser og poser med pulver til blanding er ikke tilladt i centret.
 • Doping, det vil sige indtagelse af stoffer, der enten befinder sig på Anti Doping Danmarks liste over forbudte stoffer, eller stoffer, der ifølge dansk lovgivning er forbudte at besidde eller indtage, er ligeledes forbudt. Hvis en person bliver taget i doping, medfører det øjeblikkelig bortvisning samt 3 års karantæne. Ledelsen forbeholder sig ret til at bortvise og annullere medlemskab, hvis en person viser sig at have været testet positiv for doping indenfor de sidste 3 år.

Misbrug af inventar, træningsudstyr, medlemskab og tilsidesættelse af regler samt chikane af medlemmer eller personale giver instruktører ret til at bede medlemmet om at forlade centeret. Ved grove eller gentagne overtrædelser kan Kibæk IF Fitness ophæve medlemskabet uden refusion af kontingent.