Regelsæt for Kibæk Idrætsforening Fitness

Der er ikke mange regler i Kibæk IF Fitness, men nogle få, enkle retningslinier, som for de fleste vil virke helt naturlige.

 • Al træning foregår på eget ansvar.

 • Børn og unge under 15 år må ikke være i centeret. Dog må babyer i lift eller autostol være med deres forældre, der træner.

 • Nøglebrikken er personlig og skal benyttes hver gang du går ind i motionscenteret. Også i det tilfælde, at døren står åben, af hensyn til kontrollen.

 • Nøglebrikken må ikke overdrages/udlånes til andre.

 • Det er ikke tilladt at lukke andre med ind i -centeret.

 • Ved kontingentrestance lukkes medlemskabet.

 • Der skal skiftes til træningsfodtøj, inden du går ind i centeret. Indendørs sko er obligatorisk, og sko du ikke bruger ude.

 • Omklædning skal foregå i omklædningsrummene. Der må ikke opbevares nogen form for skiftetøj eller tasker i centeret.

 • Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.

 • Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.

 • Ryd op efter dig selv. Sæt vægte, skiver, stænger, greb osv. på plads efter brug.

 • Alt træningsudstyr: maskiner, vægte, skiver, stænger, greb  osv. skal rengøres FØR og EFTER brug. Sprit på papir og tør af.

 • Mobiltelefoner skal være på »lydløs«, og telefonsamtaler skal foretages uden for centeret.

 • Rygning og indtagelse af alkohol (øl, spiritus m.v.) er ikke tilladt i centeret.

 • Blanding af proteindrik i centeret er ikke tilladt.

 • Doping, det vil sige indtagelse af stoffer, der enten befinder sig på Anti Doping Danmarks liste over forbudte stoffer, eller stoffer, der ifølge dansk lovgivning er forbudte at besidde eller indtage, er ligeledes forbudt i Kibæk IF Fitness.
  Hvis en person bliver taget i doping, medfører det øjeblikkelig bortvisning samt 3 års karantæne fra Kibæk IF Fitness. Kibæk IF Fitness’ ledelse forbeholder sig ligeledes ret til at bortvise og annullere medlemskab, hvis en person viser sig at have været testet positiv for doping indenfor de sidste 3 år.

 • Misbrug af inventar, træningsudstyr, medlemskab og tilsidesættelse af regler samt chikane af medlemmer eller personale giver Kibæk IF Fitness ret til at ophæve medlemskabet uden refusion af kontingent.