Priser og betaling

Tilmelding sker online her på siderne.

For U10-U16 skal tilmeldingen være os i hænde senest 1. maj 2022.
For U6-U9 skal tilmeldingen være os i hænde senest 5. juni 2022.
Tilmelding af overnatningsantal skal ske umiddelbart efter tilmelding af holdet for at være sikker på at få plads.

Alle rettelser af antal skal holdet/klubben selv foretage via loginoplysninger til MyTeam tilsendt pr. mail ved tilmelding.

Holdgebyret skal indbetales umiddelbart efter tilmeldingen. Tilmelding er først gældende, når holdgebyret er betalt.

Deltagergebyr og pris for overnatning og bespisning skal være indbetalt senest den 1. maj 2022.

Ved afmelding refunderes kun holdgebyr efter forudgående aftale, som gives under særlige omstændigheder

Betaling kan ske ved indsættelse i Nordea reg.nr. 9607 kontonr. 0716 625 680.
HUSK at anføre referencenummer ved betalingen.

Holdgebyr

3-mands lørdagsstævnet 300.- kr.
5-mands lørdagsstævnet 400.- kr.
5-mands weekendstævnet 600,- kr.
8-mands weekendstævnet 700,- kr.
9/11-mands weekendstævnet 900,- kr.

Deltagergebyr

For hold til lørdagsstævnet skal der IKKE betales deltagergebyr.

For hold til weekendstævnet skal der udover holdgebyret, betales følgende pris pr. deltager (spiller og leder/træner):

Deltagergebyr – Pris 200,- kr. pr. deltager.

Overnatning og bespisning – Pris 450,- kr. pr. deltager.

OBS! For hold der skal overnatte, skal der betales både “Deltagergebyr” og “Overnatning og bespisning”, dvs. samlet kr. 650 pr. spiller og træner/leder.

Hovedsponsor til
Kibæk Cup: