Priser og betaling

Tilmelding sker online her på siderne.

For U10-U16 skal tilmeldingen være os i hænde senest den 1. maj 2024.
For U6-U9 skal tilmeldingen være os i hænde senest den 5. juni 2024.
Tilmelding af overnatningsantal skal ske umiddelbart efter tilmelding af holdet for at være sikker på at få plads.

Alle rettelser af antal skal holdet/klubben selv foretage via loginoplysninger til MyTeam tilsendt pr. mail ved tilmelding.

Holdgebyret skal indbetales umiddelbart efter tilmeldingen. Tilmelding er først gældende, når holdgebyret er betalt.

Deltagergebyr og pris for overnatning og bespisning skal være indbetalt senest den 1. maj 2024.

Ved afmelding refunderes kun holdgebyr efter forudgående aftale, som gives under særlige omstændigheder.

Betaling kan ske ved indsættelse i Nordea reg.nr. 9607 kontonr. 0716 625 680.
HUSK at anføre referencenummer ved betalingen.

Holdgebyr

3-mands lørdagsstævnet 500,- kr.
5-mands lørdagsstævnet 600,- kr.
5-mands weekendstævnet 800,- kr.
8-mands weekendstævnet 1.000,- kr.
Kortbane weekendstævnet 1.000,- kr.
9/11-mands weekendstævnet 1.200,- kr.

Deltagergebyr

For hold til lørdagsstævnet skal der IKKE betales deltagergebyr.

For hold til weekendstævnet skal der udover holdgebyret, betales følgende pris pr. deltager (spiller og leder/træner):

Deltagergebyr – Pris 200,- kr. pr. deltager.

Overnatning og bespisning – Pris 500,- kr. pr. deltager.

OBS! For hold der skal overnatte, skal der betales både “Deltagergebyr” og “Overnatning og bespisning”, dvs. samlet kr. 700 pr. spiller og træner/leder.

Hovedsponsor til
Kibæk Cup: