Kibæk Cup 2022 vender tilbage – nærmere info til januar

Vi vender retur til januar med opdaterede oplysninger.

Priser og betaling

Tilmelding sker online her på siderne.
Tilmeldingen skal være os i hænde senest 1. maj 2021 for hold i weekendstævnet.
For hold til lørdagsstævnet skal vi have tilmelding senest den 5. juni 2021.

Tilmelding af overnatningsantal skal ske umiddelbart efter tilmelding af holdet for at være sikker på at få plads.

Alle rettelser af antal skal holdet/klubben selv foretage via loginoplysninger til MyTeam tilsendt pr. mail ved tilmelding.

Holdgebyret skal indbetales umiddelbart efter tilmeldingen. Tilmelding er først gældende, når holdgebyret er betalt.

Deltagergebyr og pris for overnatning og bespisning skal være indbetalt senest den 1. maj 2021.

Ved afmelding refunderes kun holdgebyr efter forudgående aftale, som gives under særlige omstændigheder

Betaling kan ske ved indsættelse i Nordea reg.nr. 9607 kontonr. 0716 625 680.
HUSK at anføre referencenummer ved betalingen.

Holdgebyr

3-mands lørdag 300,- kr.
5-mands lørdag 400,- kr.
5-mands weekend 600,- kr.
8-mands weekend 700,- kr.
9/11-mands weekend 900,- kr.

Deltagergebyr

For hold i weekendstævnet skal der udover holdgebyret, betales følgende pris pr. deltager (spiller og leder/træner):

Deltagergebyr – Pris 200,- kr. pr. deltager.

Overnatning og bespisning – Pris 400,- kr. pr. deltager.

OBS! For hold der skal overnatte, skal der betales både “Deltagergebyr” og “Overnatning og bespisning”, dvs. samlet kr. 600 pr. spiller og træner/leder.

OBS! Af hensyn til overnatningskapacitet, er det alene muligt at vælge overnatning for deltagende hold i weekendstævnet.

Hovedsponsor til
Kibæk Cup: