Gymnastikopvisning lørdag den 16. marts 2024

Trænerpokal 2023/2024:

Årets trænerpokal gik i år til en person, som har lagt rigtig mange frivillige timer i Kibæk Gymnastikforening og som i mange år har været en fast del af trænerteamet. Årets træner har gjort har et kæmpe stykke arbejde og har bidraget med stor faglighed og inspiration – til stor glæde for såvel børn, forældre og øvrige frivillige i Kibæk Gymnastikforening.

Årets træner går altid forrest med et kæmpe smil, du er humoristisk og du har altid en positiv indgangsvinkel til tingene. Du ser muligheder fremfor begrænsninger. Din tilstedeværelse smitter positiv af på os andre og du er altid fuld af energi og entusiasme.

Årets træner er en fantastisk rollemodel og vi kommer til at savne hende rigtig meget i Kibæk Gymnastikforening, da vedkommende har meddelt at denne sæson desværre bliver den sidste – for denne gang.

Vi vil fra udvalget sige dig tusinde tak for et fantastisk samarbejde og tak for mange gode oplevelser. Husk at du ALTID er velkommen til at komme tilbage som træner i Kibæk Gymnastikforening.

Årets trænerpokal 2023/2024 går i år til KADER CIMEN ALICI.

Ungtræner pokal 2023/2024:

Årets ungtræner pokal gik i år til et makkerpar, som begge har været meget aktive i Kibæk Gymnastikforening – siden de var helt små, senere som spirertrænere og derefter som hjælpetrænere, som I begge er i dag.

Vi er utrolig taknemmelige for at have Jer som hjælpetrænere i Kibæk Gymnastikforening, da I gør et stort stykke arbejde – til glæde og gavn for såvel børn, forældre og øvrige frivillige i Kibæk Gymnastikforening.

I kommer altid med masser af højt humør til træning, med masser af geist og ”gå på mod” og I tager aktivt del i træningen, hvilket er meget værdsat af de øvrige på holdet. Dejligt at have Jer som hjælpetrænere, da I bidrager med energi, inspiration og positivitet.

Tak for Jeres engagement og glæde ved at være hjælpetrænere i Kibæk Gymnastikforening og vi er i udvalget rigtig glade for, at I begge har sagt ja til at fortsætte som hjælpetrænere – når vi starter op igen efter sommerferien.

Årets ungtrænerpokal går i år til CELINA GRAAKÆR PEDERSEN OG SARAH HEJBØLL FRIBORG JEPPESEN.

Gymnastik

Velkommen til gymnastik i Kibæk. Vi har hold til både børn og voksne i alle aldre. Vi ønsker, at børn skal finde glæde ved at lære sin krop at kende, og udfordre hvad den kan. Vi er en rummelig forening med forventninger til den enkelte gymnast, så han/hun har god mulighed for at dygtiggøre sig. Vi er en forening, som vægter det at have veluddannede instruktører højt, derfor er alle instruktører på kursus hvert år.

Holdene starter i uge 36, hvor andet ikke er nævnt

Tilmelding til gymnastiksæsonen

Tilmelding skal ske på hjemmesiden kibækif.dk -> Idrætsgrene -> Gymnastik -> Gymnastik tilmelding inden sæson opstart. Vælg det hold du kunne tænke dig at gå på og tryk tilmeld. Husk at tilmelde børn i deres egne navne, hvis det er et af børneholdene. Hvis ikke dit barn er oprettet i conventus, skal barnet oprettes som nyt medlem. Finder du/dit barn ud af at holdet alligevel ikke er noget for dem, vil det være muligt at få kontingentet retur i løbet af september måned. Efter 1.oktober er det ikke længere muligt at få kontingentet retur

Dragter/opvisningstøj

Dragter/opvisningstøj er incl. i kontingentet. Det vil blive bestilt i slutningen af oktober måned.

T-Shirt

Alle gymnaster får en T-shirt men vores gymnastiklogo på. Førskolebørnenes gymnastikhold bruger denne T-shirt til opvisning.

Datoer til kalenderen

februar 2024 Børnegymnastik stævne i Holing

marts 2024 Forårsopvisning I Holing (Ungdoms- og voksenhold)

Marts 2024 Hjemmeopvisning i Kibæk Krydsfelt

Ret til ændringer forbeholdes

Årets træner 2022/2023
Jane Madsen

Årets ungtræner 2022/2023
Luna Brandt Schmidt

Årets ungtræner 2022/2023

Billeder gymnastikopvisning den 19. marts 2022


Trænerpokaler 2021/2022

Ung træner pokal 2021/2022
Årets Ung træner pokal går i år til et makkerpar, som begge har været meget aktive i Kibæk Gymnastik siden barnsben. De startede som spiretrænere dernæst hjælpetrænere og senere klar til at prøve kræfter med at være trænere på et hold. Et hold som vi desværre måtte lukke. Men det tog heldigvis ikke modet fra dem og de sagde ja til at hjælpe på et springhold. Igen i år var de klar på at blive træner for et rytmisk hold.
De danser og laver rytme med deres piger. Efter et par år som træner skal de endelig lave deres første opvisning med deres eget hold. Vi glæder os så meget til at se jer på gulvet.
Vi ønsker jer et fantastisk år på efterskolen, og håber I vil komme tilbage med med nye erfaringer som trænere i Kibæk.
Årets ung træner pokal går i år til: Frida Barslund og Gry Friborg Jeppesen

Træner pokal 2021/2022
Årets træner pokal går i år til et eksempel på at man kan hjælpe hvor ens barn er. Årets træner har været træner i ca 5 år og har fulgt børnene fra små til at de blev et springhold, hvilket hun dog ikke mente, at hun kunne. Sammen med en garvet springtræner er det gået så godt. Så godt at hun har sagt ja til endnu et år som træner. Hun er stabil, god til at samarbejde, positiv, åben for nye ting, god til at snakke med forældrene, god til at håndtere evt. problemer og en aftale er en aftale. Vi håber på mange flere års samarbejde i KIF
Årets træner pokal går til: Anette Daugaard Johansen


Holdbilleder 2021/2022