Velkommen i Kibæk Idrætsforening – du er nu på kassererens side

Vi har her samlet en række praktiske oplysninger til nye og eksisterende medlemmer samt trænere, instruktører og udvalgsmedlemmer.

Kontingenter

Alle kontingentindbetalinger foretages online via denne hjemmeside under de respektive idrætsgrene.  Har du ikke betalt, er du ikke medlem!
Refusion/tilbagebetaling af kontingent sker kun ved aftale med den enkelte afdeling og foretages ved tilbageførsel af oprindelig dankorttransaktion.

Regninger og udlæg

Ved køb hos leverandører skal der helst købes i Kibæk Idrætsforenings navn. Faktura sendes til Velhustedvej 12, 6933 Kibæk eller mailes til kasserer@kif1900.dk.
Kibæk Idrætsforenings CVR nummer er 14 22 90 19.

Godkendte regninger og udlæg i øvrigt kan mailes til kasserer@kif1900.dk. Husk at påføre ”OK” og underskriv regning/udlæg, så jeg ved de er klar til betaling. Påfør evt. supplerende tekst, så vi ved, hvad der betales/hvilket arrangement det vedrører etc.

Bemærk udlæg og regninger betales ugentlig, så der kan gå op til ca. en uge før udlæg refunderes eller regninger betales.

Ønsker man ikke at have udlæg, kan der spørges om forskud til udgifter ved mail til kasserer@kif1900.dk.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse udbetales kun, når der foreligger udfyldt kørselsafregning efter skabelon nedenfor (eller tilsvarende seddel med samme informationer)
KIF afregner kørsel med fast sats på DKK 2,00 pr. km.

Trænergodtgørelser

Trænergodtgørelser udbetales kun, når der foreligger underskrevet kontrakt. Kontrakt udarbejdes af de enkelte udvalg.

Beløb til Kibæk Idrætsforening

Indsamlede beløb mv. kan indsættes/overføres til følgende konto:

Nordea: 9607 – 6070 009 909

Husk at angive tekst på alle indbetalinger/overførsler.  Der kan som hovedregel ikke afleveres kontanter på Velhustedvej 12. De skal indsættes i banken.

Kontaktinformation kasserer

Kasserer Niels Langkjær

Adresse til kasserer er:

Kibæk Krydsfelt
Att: Kasserer KIF
Velhustedvej 12
6933 Kibæk

Mobil: 6148 9160 (hverdage efter kl. 18:00)

Mail: kasserer@kif1900.dk