Velkommen til Kibæk Cup 2022

Tak for i år

Så er Kibæk Cup 2022 veloverstået. Og hvilken oplevelse, vi håber I alle har haft.

Fra Kibæk Cups side vil vi gerne sige en stor tak til:

  • De mange fodboldspillere og vi håber, at I har nydt en masse fodboldkampe og det sociale mellem kampene
  • Forældre og andre tilskuere og vi håber, at I har nydt det rundt omkring på banerne
  • Kibæk Krydsfelt for at stå for super forplejning og servicering af vores mange besøgende
  • Vores mange frivillige, som er med til at gøre Kibæk Cup fantastisk. Uden jer kunne dette ikke lykkes

Vi håber, at I vil sætte et stort kryds i kalenderen til 23. juni til 25. juni 2023, hvor vi igen skal afvikle Kibæk Cup.

Hilsen

Kibæk Cup udvalget

Glemte sager

Vi har fået indleveret en del glemte sag, som nu er i Kibæk Krydsfelt.

Hvis I har mistet noget, kan I skrive en mail til info@kibaekkrydsfelt.dk i løbet af uge 27.

Pga. ferie kan vi dog ikke love, at mailen bliver besvaret omgående.

Vi opbevarer glemte sager indtil medio august, hvorefter vi sender det til genbrug.

Kibæk Cup vender tilbage !!

Efter 2 år i Coronaens skygge vender Kibæk Cup tilbage i storform.

Vi glæder os til igen at se en masse fodboldspillere til tre gode dage med fodbold i centrum.

I dagene 24. – 26. juni 2022 danner Kibæk Krydsfelt rammen om masser af hygge, fodbold og liv og glade dage.

Lørdag har vi vores lørdagsstævne for U6-U9, mens vi fredag til søndag har vores weekendstævne i U10-U16.

Deltagerne i weekendstævnet overnatter for langt de flestes vedkommende på Kibæk Skole, Kibæk Krydsfelt og forskellige steder indenfor Kibæks bygrænser. Derudover er der også en forældrecampingplads i umiddelbar nærhed af Kibæk Krydsfelt.

Så alt i alt en weekend med fokus på fodbold, men der bliver også tid til at hygge med en masse andre glade cupdeltagere.

I cupudvalget er vi i fuld gang med forberedelserne. Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, når vi har nyt til jer.

Tilmelding er lukket.

Vi i cupudvalget ser frem til at byde her velkommen til Kibæk Cup 2022.