Kibæk Cup 2021 er aflyst grundet COVID-19

Velkommen til Kibæk Cup 2021

Udmelding 28. april 2021:

Vi må desværre meddele, at Kibæk Cup 2021 er aflyst.

Kibæk Cup er som arrangement omfattet af ”ekspertgruppens anbefaling til større forsamlinger”, for hvilke der er kommet anbefalinger til afholdelse af arrangementer hen over sommeren. Politisk er der på trods af forsinkelse i anbefalingerne ikke kommet udmeldinger, men vi kan af hensyn til både planlægning hos jer klubber, og hos os arrangører, ikke udsætte beslutning længere.

Vi er så langt fra ekspertgruppens anbefalinger for at kunne afholde et arrangement som Kibæk Cup, at det ikke er realistisk at en politisk beslutning vil gøre det muligt. Vi har endvidere som arrangørklub et stort ansvar for alle jer deltagere og alle frivillige omkring stævnet.

Vi tror på, at Kibæk Cup er en helhedsoplevelse. Vi kan ikke begrænse og afskære deltagerantal og faciliteter efter anbefalingerne, herunder zoneopdeling maksimumsantal, overnatningsforbud mv. Vi ser det desværre ej heller som en mulighed at udskyde arrangement til efteråret 2021.

Det er en meget trist meddelelse, der har stor konsekvens for os som arrangørklub, men ikke mindst også for jer som spillere/trænere/ledere/forældre.

Kibæk Cup vil komme sig over aflysningen igen i år, og kommer tilbage igen næste år.

Med venlig hilsen
Kibæk Cup udvalget
Niels Langkjær

Udmelding 18. april 2021:

Vi afventer stadig en udmelding fra myndighedernes side angående større forsamlinger. Denne skulle komme i løbet af uge 16.

På den baggrund udskyder vi vores beslutning om afholdelse af Kibæk Cup til efter udmeldingen. Vi kommer med en opdatering snarest herefter.

Såfremt vi gennemfører Kibæk Cup 2021, vil vi også på dette tidspunkt give en melding om, hvornår vi åbner for tilmelding.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller bemærkninger.

Med venlig hilsen
Kibæk Cup udvalget
Niels Langkjær

Udmelding 28. marts 2021:

Der er nu kun 3 måneder til vi forhåbentlig skal fløjte op til kampe ved Kibæk Cup i weekenden 25.-27. juni. Det går på mange områder den rigtige vej for genåbning af Danmark, og fodbolden ruller igen i klubberne.

Vi afventer dog med lidt spænding myndighedernes kommende udmelding om forsvarlig afholdelse af større arrangementer, som Kibæk Cup vil være omfattet af. Det er udmeldt at myndighedernes arbejdsgruppe vil have retningslinjer klar i midten af april 2021. Vi synes det giver god mening lige at afvente disse før vi åbner for tilmelding.

Med baggrund heri udskyder vi endnu en gang åbningen for tilmelding til nu at være søndag 18. april.

Det er vores forhåbning, at vi til den tid har mere klarhed om muligheden for at afholde Kibæk Cup. Vores udgangspunkt er stadig et fodboldstævne, nogenlunde som I kender det. Der kan dog være mange scenarier mellem et normalt gennemført stævne og et stævne med restriktioner og eller/nye retningslinjer for store forsamlinger.

Vi vil dog rigtig gerne i arbejdstøjet omkring planlægning, og har brug for jer klubbers forventning om deltagelse. Vi vil være meget taknemmelige hvis i vil bruge 2 minutter på at udfylde skema i dette link:  Tilkendegivelse Kibæk Cup 2021 , Herunder er vi specielt interesseret om i vil være interesseret i at deltage i cuppen uden overnatning.

I er også velkommen til at kontakte os hvis i har spørgsmål eller bemærkninger.

Med venlig hilsen
Kibæk Cup udvalget
Niels Langkjær

Udmelding 4. marts 2021:

Vi er i gang med planlægning af Kibæk Cup 2021, som bliver afviklet i dagene 25.- 27. juni 2021.

Vi er dog stadig langt fra at have klarhed omkring mulighederne for at afvikle fodboldstævne 25.-27. juni. Et stævne som Kibæk Cup kræver en signifikant lempelse af bl.a forsamlingsforbuddet og mulighed for overnatning/bespisning i stor skala. Vi afventer som så mange andre arrangører nogle forventninger og retningslinjer fra myndighederne vi kan støtte os op ad.

Vi vil strække os langt for at finde mulighederne for at gennemføre et så normalt stævne som muligt. Minimum for gennemførelsen af stævnet er, at vi er i stand til at afvikle fodboldkampene i 8- og 11-mands. Vores udgangspunkt er stadig et fodboldstævne, som I kender det. Der kan dog være mange scenarier mellem et normalt gennemført stævne og et stævne med restriktioner og eller/nye retningslinjer for store forsamlinger.

Næste planlagte skridt var åbning for tilmeldinger her den 6. marts.

Vi har dog valgt at udskyde åbning for tilmelding til den 6. april.

Til den tid håber vi på mere klarhed, ligesom I klubber har mulighed for at danne jer et bedre overblik over deltagere og hold.

Vi hører dog meget gerne fra jer på kontakt@kibaekcup.dk om jeres klub forventning til deltagelse, herunder også såfremt overnatning ikke bliver muligt.

Såfremt stævnet bliver aflyst, vil der ske 100% tilbagebetaling af alle indbetalte beløb for holdgebyrer, deltagergebyrer og forældrecamping. Kibæk IF (arrangørklubben bag Kibæk Cup) er økonomisk velkonsolideret, og I skal ikke være bekymrede om betalingsevnen fra vores side. Kibæk IF er i tilfælde af aflysning ikke erstatningsansvarlige for tab som tilmeldte klubber måtte have udover de direkte betalinger til Kibæk IF i form af holdgebyrer, deltagergebyrer og forældrecamping.

Vi har opdateret vores hjemmeside med de informationer, som vi kender på nuværende tidspunkt. Hjemmesiden opdateres løbende, men for Covid-19 situationen er det på nuværende tidspunkt alt for tidligt at beskrive restriktioner og forholdsregler. Men I kan stole på, at Kibæk Cup vil gøre sit bedste for at afvikle et trygt og sikkert Kibæk Cup 2021.

Så jeres klub kan godt arbejde videre med at planlægge årets tur til Kibæk Cup.

Vi åbner for tilmelding på hjemmesiden www.kibaekcup.dk tirsdag den 6. april 2021.

Vi glæder os til at se jer igen i Kibæk til nogle fornøjelige fodbolddage.

Med venlig hilsen

Kibæk Cup udvalget

Kibæk Cup 2021 bliver afviklet i dagene 25. juni til 27. juni 2021. Her er Kibæk Krydsfelt omdrejningspunkt for vores årligt tilbagevendende cup.

Lørdag afvikler vi vores lørdagsstævne for U6-U9-spillere, hvor banerne ved Kibæk Krydsfelt summer af liv og glade dage og en masse fodbold og hygge.

Fredag, lørdag og søndag er det de større børns/unges tur til at prøve kræfter med fodboldspillet. Der afvikler vi nemlig weekendstævnet med en masse fodbold i aldersgrupperne U10-U16.

Deltagerne i weekendstævnet overnatter for langt de flestes vedkommende på Kibæk Skole, i Kibæk Krydsfelt samt forskellige steder indenfor Kibæks bygrænser. Derudover er der også en forældrecampingplads i umiddelbar nærhed af Kibæk Krydsfelt.

Alt i alt en weekend med fokus på fodbold, men der bliver også tid til at hygge med en masse glade cupdeltagere.

I cupudvalget er vi allerede i gang med de første forberedelser. Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, når der er nyt til jer.

Vi i cupudvalget ser frem til at byde jer alle velkommen til Kibæk Cup 2021.

Hovedsponsor til
Kibæk Cup: