Vores frivillighedspolitik

Målgruppe:
Frivilligpolitikken retter sig mod hele foreningens organisation:

• Bestyrelsesmedlemmer
• Udvalg
• Trænere/instruktører
• Frivillige hjælpere til ad hoc opgaver – stævner m.v.

Mål:
Det skal være attraktivt at være leder, træner og hjælper i foreningen, fordi man bliver værdsat – set, hørt og taget alvorlig.

Dette sker i et miljø, der er kendetegnet ved anerkendende tilgang fra såvel frivillige som brugere til det arbejde, der udføres.

Som frivillig i foreningen er det kendt, at der er mulighed for en høj grad af personlig udvikling, herunder i forhold til:

• Sociale kompetencer
• Kommunikation
• Ledelse – skabe resultater gennem andre
• Idrætsfaglige kompetencer (trænere/instruktører)

Disse kompetencer kan i høj grad anvendes erhvervsmæssigt og i dagligdagen hos kollegaer, venner eller familie.

Rekruttering og fastholdelse af ledere, trænere, instruktører og forældre, der hjælper, sker gennem positiv omtale af foreningen og det at være frivillig i foreningen, således at det bliver attraktiv at medvirke i en succes.

Dette tiltrækker nye frivillige og holder på bestående frivillige.

Handlinger – nuværende og nye og evt. tidspunkt:
Ønsket om en frivilligpolitik har grobund i 2 væsentlige forhold:

Foreningen skal fremstå som et sted, der er godt at færdes, såvel for udøvere som for frivillige ledere, trænere og forældre, der hjælper – Kort sagt en forening i harmoni og balance.

Det skal sikres, at der til stadighed tiltrækkes ressourcepersoner, der kan medvirke til at fastholde foreningen i den ønskede position ved at bidrage som leder, træner eller hjælper.

• Sikre ved kommunikation, at der fremhersker en opfattelse af, at den beskrevne tilstand er foreningens politik – anerkendende tilgang – og at den efterleves

• Anerkendende tilgang består af en fælles holdning om, at

–  alle indsatser i foreningen er værd at anerkende, og at dette sker ved positive tilkendegivelser over for den enkelte og over for omverdenen.

– frivillige klandres ikke ved evt. fravær i en given situation, men hjælpes og understøttes – teamtanken

– alle medvirker til at give disse simple regler værdi via handling – SET, HØRT OG TAGET ALVORLIG

• Foreningens forventninger til frivillige

– det forventes at de frivillige møder op til de aftalte opgaver med engagement og godt humør, og medvirker til at skabe et miljø med baggrund i anerkendende tilgang

– det er vigtigt, at brugerne oplever dig som engageret, venlig og imødekommende, således at alle føler sig velkommen og godt tilpas i gruppen

– det forventes, at du har tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage den opgave/aktivitet du har påtaget dig – eller er villig til at søge at tilegne dig disse

– foreningen har en forventning om, at du gennem en længere periode vil være tilknyttet som frivillig på området.

• Tilbud om – og motivation til uddannelse på alle niveauer

– foreningen har et ønske om, at der i alle udvalg er så kompetente trænere/og ledere som muligt

– til alle frivillige, der ønsker at dygtiggøre sig med baggrund i foreningens holdninger og forventninger tilbydes der relevant uddannelse betalt af foreningen

• Opfølgning af relevant uddannelse – hvad fik du ud af det/hvad gav det dig af redskaber?

– der tilbydes support omkring relevant uddannelse og opfølgning herpå via personer udpeget af foreningen

• Support til udvalgene omkring frivillige trænere/ledere ved oprettelse af HR-Bank (udvalg på 2 – 3 personer)

– som frivillig træner/leder kan du trække på foreningens HR-Bank i forbindelse med ”personalemæssige” spørgsmål, herunder børneattest m.v.

• Standard beklædning til trænere/instruktører, bestyrelse og udvalg

– foreningen ønsker, at brugere og gæster skal kunne identificere ledere og trænere i forbindelse med arrangementer/aktiviteter for den enkelte gruppe.

– alle trænere/ledere får derfor som frivillig udleveret relevant beklædning med påtryk omkring funktion i foreningen.

• Fælles sociale arrangementer

– Foredrag
– Middag ved generalforsamling (som nu)
– Sommer grill-aften for trænere, ledere med familier (Momhøje Naturcenter)