I Kibæk IF Fitness henstiller vi til, at medlemmerne altid følger myndighedernes retningslinjer og bruger deres sunde fornuft.

Vi sørger for tydelig kommunikation i form af plakater, opslag på facebook, videosekvenser på infoskærme i centret mm.

Vi skal alle fortsat
• Holde 2 meters afstand til hinanden
• Spritte træningsudstyr FØR og EFTER brug
• Spritte hænder
• Udvise hensyn,  ansvarlighed og sund fornuft.

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte instruktører eller udvalget.

Kibæk IF Fitness omfatter flere forskellige aktiviteter, hvorfor det er nødvendigt at differentiere indsatsen og initiativerne ud fra dette.

De 3 områder er:

 • Centertræning
 • Indoor cycling
 • Holdtræning

Du kan herunder læse, hvordan vi sikrer efterlevelse af retningslinjerne for de enkelte områder.

Centertræning

 • Medlemmerne skal afspritte før og efter brug af de enkelte maskiner/redskaber
 • Enkelte maskiner er afspærret/flyttet for at sikre afstandskravet
 • Vi tillader max. 20 personer at træne på samme tid. Der er en afspritningsflaske pr. person
 • Gyldigt Coronpas (gælder alle uanset alder), der dækker HELE din træningstid skal fremvises på anmodning. Overtrædelses af dette medfører 6 måneders karantæne.

Indoor cycling

 • Afstandskrav på 2×2 m er overholdt med placering af cyklerne
 • Brugerne skal afspritte før og efter brug
 • Gyldigt Coronpas (gælder alle uanset alder), der dækker HELE din træningstid skal fremvises på anmodning. Overtrædelses af dette medfører 6 måneders karantæne.

Holdtræning

 • Max. 20 deltagere pr. hold inkl. instruktør i spejlsalen
 • Svedabsorberende remedier må ikke anvendes. Medlemmer kan medbringe egne remedier
 • Brugere skal afspritte remedier før og efter brug
 • Brug omklædningsrum eller kom omklædt hjemmefra
 • Gyldigt Coronpas (gælder alle uanset alder), der dækker HELE din træningstid skal fremvises på anmodning. Overtrædelses af dette medfører 6 måneders karantæne.