Kibæk skole har i samarbejde med Herning Kommune igangsat en opsættelse af videoovervågning af udvalgte udendørsarealer omkring skolen.

Baggrunden findes bl.a. i at Kibæk skole, som de fleste nok ved, for nylig blev ramt af groft hærværk, hvor hele indgangspartiet til afd. A blev sprængt i stykker. Derudover har der været flere tilfælde af anden hærværk.

Videoovervågningen opsættes primært præventivt, for at forebygge hærværk og derudover give en tryghedsskabende effekt i forhold til personale og brugere af skolen.

Overvågningen følger Herning Kommunes principper for videoovervågning og selvsagt også databeskyttelsesloven. Dette betyder bl.a. at optagelser kun lagres i 14 dage, at det kun er få udvalgte personer der har adgang til at se videomaterialerne og dette kun ved konstateret kriminalitet.

Der vil blive opsat skilte med tydelig oplysning og aktive informationer, ved alle videoovervågede arealer.

Arbejdet med opsætningen af kameraerne vil starte inden juleferien og vi regner med at anlægget er klart i slutningen af januar.