Kibæk idrætsforenings repræsentanter i Kibæk Krydsfelt

Som en meget aktiv bruger af Kibæk Krydsfelt er Kibæk Idrætsforening tildelt i alt 6 pladser i Kibæk Krydsfelts repræsentantskab.  Hvert år i januar måned vælger bestyrelsen i Kibæk Idrætsforening medlemmer til Kibæk Krydsfelts repræsentantskab.

I øjeblikket er de valgte følgende:

  • Jan Bach
  • Bjarne Møller Pedersen
  • Doris Nielsen
  • Preben Thomsen
  • Knud A. Sørensen
  • Ernst Jacobsen

Medlemmerne bliver valgt for et år ad gangen – medlemmer i Kibæk Krydsfelts bestyrelse er dog på forhånd valgt. Alle har mulighed for at stille op til valget. Du skal blot kontakte en i Kibæk Idrætsforenings hovedbestyrelse og komme med din begrundelse for valget af dig.

På repræsentantskabsmødet i Kibæk Krydsfelt i februar måned bliver bestyrelsen valgt. De enkelte medlemmer er valgt for en periode på 2 år.
I øjeblikket er KIFs repræsentanter i bestyrelsen følgende:

  • Jan Bach
  • Bjarne Møller Pedersen
  • Doris Nielsen

Doris Nielsen og Bjarne Møller Pedersen er på valg i februar 2017, Jan Bach er på valg februar 2018