Fodboldudvalget i Kibæk Idrætsforening

Fodboldudvalget består af én forældrerepræsentant fra hvert fodboldhold. Repræsentanten vælges for min. 2 år.  Årstal for indtrædelse i udvalget ses herunder. Udskiftning i udvalg sker altid i januar/februar.

Karsten Nielsen
Formand (2011)
Tlf.  31 42 82 99
vorgodvej@hotmail.com

• Formand
• Kampfordeler
• Materialer

• Referat
• Mødeindkaldelser
• Trænerkurser

• DGI kontakt
• DGI stævne
• Baner
• Kontakt til Herning Kommune

• Kontrakter
• Børneattester
• Dele oplysninger om kampe på facebook

Peder Graversen
(2016)
Tlf. 29 28 06 53
mejsepeder@outlook.dk

Stinna Summers
(2018)
Tlf. 50 62 76 88

• Conventus
• Hjemmeside

Niels Langkjær
(2018)
Tlf. 29 45 20 90
kasserer@kif1900.dk

  • Økonomi

Kim Schjødt
(2018)
Tlf. 50 72 29 92
kimschjdt@gmail.com

  • Materialer
  • Trænerkontrakter
  • Børneattester

Jesper Dag
(2018)
Tlf. 41 15 62 82
jesperdagnielsen@gmail.com

  • FCM samarbejde

Kaj Clemmensen
(1994)
Tlf. 29 93 73 33
kcq@clemme.net

• Baner

Fodboldudvalgets ansvarsopgaver

Her kan du læse mere om de opgaver fodboldudvalget arbejder med: Fodboldudvalgets ansvarsopgaver 2016