Opstart af fodbold efter COVID-19

Kære medlemmer

Nu begynder fodbolden så småt at rulle igen i Kibæk IF. Det bliver fra næste uge, men med betragtelige begrænsninger og restriktioner. Myndighederne og DBU har udarbejdet et sæt retningslinjer for opstart af breddefodbolden. På baggrund af disse retningslinjer har fodboldudvalget udarbejdet følgende plan for opstart af fodbolden i Kibæk IF.

Generelle tiltag:

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal følges.
 • Tal med dit barn om, hvordan de kan hjælpe med at mindske kropskontakten, og at det ikke helt er samme fodboldtræning, som de kender det.
 • Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, lige inden de kommer til træning.
 • Alle møder omklædt til tiden i fodboldstøvler (ikke før tid) og går direkte til deres træningsbane. Dette meddeles af træneren direkte til spillerne inden træning.
 • Vi kan desværre ikke tilbyde forældre at overvære træningen på anlægget. Børnene skal afleveres uden for anlægget.
 • Der er IKKE mulighed for at gå i bad eller klæde om i hallen.
 • Der trænes i faste grupper af maksimum 10 personer inkl. træneren.
 • Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.
 • Klubben stiller holdets egne bolde og kegler til rådighed til træningen.
 • Ingen træning for spillere/trænere, hvis man har haft symptomer på Covid-19 indenfor de sidste 48 timer. Hold dit barn hjemme, hvis der er tegn på sygdom i det hele taget.
 • Hvis en spiller eller en leder får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.
 • Alle trænere har fået tilsendt retningslinjerne, som skal følges.

Træningen:

 • Der vil altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe
 • Der skal så vidt mulig holdes 2 meters afstand til hinanden under hele træningen og ved samlinger.
 • Træningen gennemføres med begrænset kontakt.
 • Der må IKKE bruges hænder i træningen med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.
 • Der skiftes ikke ud i grupper, førend andet besluttes.
 • De enkelte grupper holdes separate og blander sig ikke hinanden under træning.
 • Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper.

Opstartsplan for de forskellige hold (forventelig):

 • Fra den 18. maj må holdene igen starte træningen op jf. gældende retningslinjer
 • Vi er pt. i gang med opkridtning af banerne, hvorfor opstart først kan ske, når holdets pågældende bane er klar.
 • Den enkelte træner melder direkte ud til jer forældre/spillere om forventet opstart – med forbehold for, at banen endnu ikke er klar til brug. DERFOR: Forventet startdato kan rykkes, hvis banen ikke er kridtet op endnu. Dette melder træneren i så fald også ud til jer.

De bedste hilsner

Fodboldudvalget
Kibæk IF

Fodbold for små fødder U3/U4/U5 – årgang 2015/2016/2017

Vil du være fodboldtræner?

At være træner er givende på mange måder. Mange sjove, spændende og udfordrende oplevelser. Arbejdet med spillerne, samarbejdet med de andre trænere og forældre. Du behøver ikke være bange for ikke at have de rette kvalifikationer. Kibæk IF tilbyder træner kurser, øvelsesbank osv. i samarbejde med DBU. Du kan altid hente hjælp og sparring hos udvalget og de andre trænere. Har du mod på det? Så tryk på knappen ovenfor for mere info eller kontakt fodboldudvalget. Vi glæder os til at tage godt imod dig.

Kibæks U15 piger blev Jyske mestre

U15 pigerne gjorde det igen. Nu kan de med stolthed kalde sig vindere af det Jyske mesterskab, med en flot sejr i finalen over Aabenraa. Endnu engang vil vi ønske stort tillykke.

U15 pigerne vinder puljen

Kibæk’s U 15 piger vinder puljen og kvalificere sig til Jysk Mesterskab.
En sæson som sluttede af med en afgørende sejr hjemme mod puljens dengang nr 1.
Stort tillykke til pigerne.

Omtale fra kampe, stævner og andet

Vi modtager meget gerne fotos og omtaler fra kampe, stævner, overnatninger eller andre former for fodboldrelaterede arrangementer så vi kan opdatere hjemmesiden her eller vores facebookside. Du kan maile fotos og tekst til stina-s@hotmail.com
Vi glæder os til at høre fra jer!

Kontingent

Tilmeld dig og prøv 2 træningsuger fra sæsonstart. Er det ikke noget for dig, får du pengene tilbage.
Kontingent er helårlig og skal være indbetalt senest 2 træningsuger efter sæsonstart. Ingen spiller kampe uden at have betalt kontingent. Spilleren tilmelder sig holdet og indbetaler kontingent.
Kontingent inkluderer 1 x ugentligt indendørs træning fra ca. november til februar, hvis det er muligt at stille hold og træner i de pågældende årgange. Indendørs træning afvikles fredag og evt. lørdag. Træningstider offentliggøres omkring uge 42.

U 13 pigerne har kvalificeret sig til regionsfinalen !!

Efter en helt forrygende indendørs turnering, har træner Allan Pedersen igen ledt et pigehold hele vejen til regions finalen. Denne gang drejer det sig om U13 pigerne som skal kæmpe om finale pladserne. Det gør de søndag d. 3 februar 2019 i Mejrup.

Vi ønsker pigerne Held og Lykke..

U 15 pigerne har kvalificeret sig til regionsfinalen !!

Efter en helt forrygende indendørs turnering, og med 9 vundne kampe, har U15 pigerne kvalificeret sig til regions finalen.

Finalen afholdes på hjemmebane Søndag d. 20 januar fra kl. 14.00

Pigerne har brug for Kibæks fulde opbakning så kom og vær med og støt op om pigerne…

FODBOLDPASSET SKAL AKTIVERES

Fra sæsonopstart 2018 har DBU gjort det obligatorisk for alle registrerede fodboldspillere, trænere m.m. at have et aktivt Fodboldpas. Det betyder at hvis du, dit barn, din ægtefælle eller nogen anden vil være med til at træne og spille kampe skal i huske at få fodboldpasset aktiveret.

Hvordan gør man det. Som medlem af KIF fodbold er du allerede registreret i DBU og du har modtaget en mail fra DBU med login oplysninger. Der er forskellige måder at aktivere fodboldpasset på. Du kan gøre det via app’en Driblr eller via  Fodbold app’en (den med DBU logoet) eller ved at logge ind på https://www.dbu.dk/.

Ønsker du at læse mere om Fodboldpasset kan du gøre det HER

Glæd jer! Kunstgræsbane på vej i KIF

Mandag den 16. april afholdt vi ekstraordinær generalforsamling i KIF. Eneste punkt på dagsorden var afstemning om frigivelse af 1 mio. kr. til medfinansiering af en kommende kunstgræsbane i Kibæk. 37 medlemmer var mødt op og fik dermed mulighed for at høre om projektet, finansieringen, og fremtidsperspektiverne for både brug og vedligehold af en kunstgræsbane. Der var mulighed for at stille spørgsmål og fremkomme med betragtninger til placering, vedligehold og brug.

For år tilbage arvede vi i Kibæk Idrætsforening et stort beløb fra Gunnar Lyngholm, mangeårig formand i foreningen, med et hjerte der specielt bankede for ungdomsarbejdet i fodboldafdelingen. Derfor vurderer vi at det vil være helt i Gunnars ånd at bruge en del af arven til at fremtidssikre ungdomsarbejdet i fodboldafdelingen.

Ved afstemningen om frigivelse af 1 mio. var der et klart flertal (36/1) for at frigive beløbet. Dermed kan styregruppen bag kunstgræsbanen nu tage kontakt til Herning Kommune, med budskabet om at vi har vores egen bidrag til finansiering på plads.

Herning Kommune bidrager med 2.5 mio. i det samlede anlægsbudget på anslået 3.5 mio. Der ydes efter etablering af kunstgræsbanen et årligt drifttilskud på 23.000,- Selve anlægsarbejdet kommer til at foregå i vinteren 2018/foråret 2019. Forventet ibrugtagning til Kibæk Cup 2019.

Projektgruppens forslag til placering er på bane 2 og 3. Det er de dårligste baner vi har, med kortest udnyttelsestid p.g.a. høj vandstand i området. Derfor skal området først gennemdrænes hvorefter kunstgræsbanen bygges op på en sandpude. Ender det med en placering på bane 2 og 3 vil det levende hegn mellem bane 1 og 2 blive fjernet, så kunstgræsbanen bliver synlig fra Krydsfeltet.

Så alle nuværende og kommende fodboldspillere i KIF – glæd jer!! Fra næste år har I mulighed for at træne året rundt, vi kan afholde kunstgræsturneringer og skal ikke længere leje os ind på andre byers kunstgræsbaner. Banen bliver ikke indhegnet og aflåst, det betyder at skole, SFO og børnehaven i dagtimen også kan gøre brug af banen.

Velkommen til fodbold i Kibæk Idrætsforening

Kibæk IF Fodbold tilbyder dig et sportsligt og socialt sammenhold, hvor oplevelserne gennem holdsporten styrker dig som aktiv spiller og inddrager dig i et klubfællesskab. Her er der plads til ALLE, uanset om du spiller fodbold for at dyrke det sociale, eller du gerne vil udvikle dig inden for sporten. Vores kompetente trænere står klar til at tilbyde dig spændende fodboldoplevelser, som udover de ugentlige træningsdage og turneringskampe også giver dig mulighed for at deltage i fodboldstævner både indenlands og udenlands.

Forældreopbakning er en vigtig del af at spille fodbold i Kibæk Idrætsforening

For at opretholde en  velfungerende fodboldafdelingen i Kibæk Idrætsforening er vi afhængig af en god forældreopbakning. Så vælger du at lade dit barn gå til fodbold vil det også inkludere en indsats fra din side.

Oftest er det én eller flere forældre der tilbyder at træne holdet  eller klare de adminstrative opgaver omkring kampe og stævner. Ligesom hvert hold har én forældrerepræsentant i fodboldudvalget. Udvalgets arbejde er fordelt på mange personer og du vil få ansvaret for et specificeret område og deltage i ca. 5 udvalgsmøder og 2 trænermøder pr. år.

Trøje-vask og kørsel til kampe fordeles med en turnusordning blandt forældrene. Den gode forældreopbakning er med til at give dig både sjove og gode sportslige oplevelser sammen med dit barn, dit barns kammerater og deres forældre.

KIF sætter vi stor pris på, at du og din familie er aktive medspillere udenfor banen og at I deltager i fællesskabet, for derved at medvirke til et fortsat aktivt og udviklende klubliv. Vi afholder årligt Kibæk Cup, hvor man både kan deltage som spiller eller frivillig hjælper.

Fair play

Det at spille fodbold i Kibæk IF betyder, at vores fodboldspillere blandt andet opnår kammeratskab med medspillerne. Samtidig lærer vores fodboldspillere, hvordan de skal opføre sig i sjove og knap så sjove situationer – som gode tabere og vindere. Desuden lærer vores fodboldspillere at have respekt for kampledere/dommere, medspillere, modspillere og trænere. Alt sammen værdier, der styrker fodboldspillerne i sociale sammenhænge – også uden for fodboldbanerne.

Click here to add your own text