Praktiske oplysninger

Hvornår afholdes Kibæk Cup?

Vi afholder Kibæk Cup som to stævner i et stævne. Det betyder, at hele turneringen bliver spillet i dagene den 29. juni til 1. juli 2018.

Lørdagsstævnet

U-6, U-7, U-8 og U-9 drenge og piger bliver afviklet som et endagsstævne lørdag den 30. juni 2018 og er uden overnatning og bespisning.

Kampene bliver afviklet lørdag i tidsrummet 8.30 – ca. 13.00 eller lørdag i tidsrummet 11.00 – 16.00.

De endelige tidspunkter bliver offentliggjort i midten af juni måned, når det endelige kampprogram er fastlagt.

Weekendstævnet

U-10 til U-15 drenge og piger bliver afviklet som et weekendstævne fra fredag den 29. juni til søndag den 1. juli 2018.

Ankomst og indkvartering starter fredag over middag. Dette skal aftales med kontaktpersonerne.

Bespisning vil være for egen regning indtil aftensmad fredag. Der vil være mulighed for bespisning i Kibæk Krydsfelts cafereria.

De indledende kampe starter fredag eftermiddag og vi forventer, at de sidste kamp er færdig ca. 14.00 om søndagen.

Tilmelding og betaling

Tilmelding sker online her på siderne.
Tilmeldingen skal være os i hænde senest 1. maj 2018 for hold i weekendstævnet.
For hold til lørdagsstævnet skal vi have tilmelding senest den 8. juni 2018.

Tilmelding af overnatningsantal skal ske umiddelbart efter tilmelding af holdet for at være sikker på at få plads.

Alle rettelser af antal skal holdet/klubben selv foretage via loginoplysninger til MyTeam tilsendt pr. mail ved tilmelding.

Holdgebyret skal indbetales umiddelbart efter tilmeldingen. Tilmelding er først gældende, når holdgebyret er betalt.

Deltagergebyr og pris for overnatning og bespisning skal være indbetalt senest den 1. maj 2018.

Ved afmelding refunderes kun holdgebyr efter forudgående aftale, som gives under særlige omstændigheder

Betaling kan ske ved indsættelse i Nordea reg.nr. 9607 kontonr. 0716 625 680.
HUSK at anføre referencenummer ved betalingen.

Hovedsponsor ved
Kibæk Cup:

Antal hold

Af plads mæssige grunde er vi nødsaget til at begrænse deltagerantallet til ca. 120 hold til weekendstævnet og ca. 100 hold til lørdagsstævnet. Vi forbeholder os derfor ret til at lade de sidst tilmeldte hold udgå, såfremt der ikke er plads til alle.

Bespisning

Til Kibæk Cup har vi fokus på sund og børnevenlig mad.

Alle måltider bliver serveret i Kibæk Krydsfelt hal 1.

Menu:
Fredag kl. 17.00 – 20.00 Lasagne med salat og brød
Lørdag kl. 07.00 – 09.00 Rugbrød, franskbrød, havregryn, cornflakes m.m
Lørdag kl. 11.00 – 14.00 Rugbrød med pålæg
Lørdag kl. 17.00 – 19.30 Kylling i karrysauce med ris, salat og brød
Søndag kl. 07.00 – 09.00 Rugbrød, franskbrød, havregryn, cornflakes m.m
Søndag kl. 11.00 – 14.00 Lav selv sandwich med kylling, tun eller frikadelle og salat

Der skal være en leder tilstede sammen med holdet under måltiderne. Såfremt et hold ikke kan nå at spise indenfor ovennævnte tidsintervaller pga. kampprogrammet, så kan spisetid undtagelsesvis aftales nærmere ved henvendelse til lederen af det aktuelle madhold. ALLE hold skal være færdige med at spise lørdag 19.30 af hensyn til opsætning diskotek i spisesalen.

Der serveres frugt og vand til middags- og aftensmåltiderne.
Spillerne skal fremvise armbånd ved udleveringen af maden. Armbånd udleveres ved ankomst.
Armbåndet skal beholdes på under hele stævnet.

Program

Se programmet for Kibæk Cup HER

Aktiviteter

Se under underholdning

Stævneledelse

Stævneledelsen findes i campingvognen ved bane 1, hvor der også er en resultattavle.

Samaritter

Ved uheld/skader – kontakt ASF Dansk Folkehjælp i samaritterteltet ved bane 1.

Tøjvask

Der vil – i begrænset omfang – være mulighed for at få vasket og tørret spillersæt.
Pris 250,- kr. pr. sæt.  Kontakt Kathrine på 4033 1556.

Glemte og tabte genstande

Glemte og tabte genstande vil under stævnet blive henlagt i resultatteltet ved bane 1. Efter stævnet er man velkommen til at kontakte stævnet på kontakt@kibaekcup.dk om de pågældende ting. Der må påregnes en vis svartid på forespørgsler om glemte sager.