Ordensregler ved Kibæk Cup

  • Brug af fodboldstøvler indendørs er ikke tilladt.
  • Tobaksrygning er ikke tilladt indendørs og er ej heller tilladt på Kibæk Skoles grund (skal respekteres).
  • Bordtennis stopper kl. 23.00.
  • Der skal være ro fredag kl. 23.00 og lørdag kl. 23.30.
  • Der skal overnatte mindst en leder hos spillerne i sovelokalerne.
  • Under spisningen skal der være mindst en leder til stede ved sit hold.
  • Vær god ved lokaler og inventar. Sker der uheld, så kontakt vagterne.
  • Alkohol er for spillerne strengt forbudt under hele stævnet og vil medføre diskvalifikation og bortvisning af hele holdet.
  • Voksne ledere og trænere må ikke nyde alkohol på overnatningsstederne. Der henvises til Kibæk Krydsfelts cafe eller Forældrecampingområdet. Dette skal overholdes.

Hovedsponsor ved
Kibæk Cup: