BREAKING NEWS:

Glæd jer! Kunstgræsbane på vej i KIF, forventet ibrugtagning juni 2019

Mandag den 16. april afholdt vi ekstraordinær generalforsamling i KIF. Eneste punkt på dagsorden var afstemning om frigivelse af 1 mio. kr. til medfinansiering af en kommende kunstgræsbane i Kibæk. 37 medlemmer var mødt op og fik dermed mulighed for at høre om projektet, finansieringen, og fremtidsperspektiverne for både brug og vedligehold af en kunstgræsbane. Der var mulighed for at stille spørgsmål og fremkomme med betragtninger til placering, vedligehold og brug.

For år tilbage arvede vi i Kibæk Idrætsforening et stort beløb fra Gunnar Lyngholm, mangeårig formand i foreningen, med et hjerte der specielt bankede for ungdomsarbejdet i fodboldafdelingen. Derfor vurderer vi at det vil være helt i Gunnars ånd at bruge en del af arven til at fremtidssikre ungdomsarbejdet i fodboldafdelingen.

Ved afstemningen om frigivelse af 1 mio. var der et klart flertal (36/1) for at frigive beløbet. Dermed kan styregruppen bag kunstgræsbanen nu tage kontakt til Herning Kommune, med budskabet om at vi har vores egen bidrag til finansiering på plads.

Herning Kommune bidrager med 2.5 mio. i det samlede anlægsbudget på anslået 3.5 mio. Der ydes efter etablering af kunstgræsbanen et årligt drifttilskud på 23.000,-

Selve anlægsarbejdet kommer til at foregå i vinteren 2018/foråret 2019. Forventet ibrugtagning til Kibæk Cup 2019.

Projektgruppens forslag til placering er på bane 2 og 3. Det er de dårligste baner vi har, med kortest udnyttelsestid p.g.a. høj vandstand i området. Derfor skal området først gennemdrænes hvorefter kunstgræsbanen bygges op på en sandpude. Ender det med en placering på bane 2 og 3 vil det levende hegn mellem bane 1 og 2 blive fjernet, så kunstgræsbanen bliver synlig fra Krydsfeltet.

Så alle nuværende og kommende fodboldspillere i KIF – glæd jer!! Fra næste år har I mulighed for at træne året rundt, vi kan afholde kunstgræsturneringer og skal ikke længere leje os ind på andre byers kunsgræsbaner. Banen bliver ikke indhegnet og aflåst, det betyder at skole, SFO og børnehaven i dagtimen også kan gøre brug af banen.

Forrygende hjemmeopvisning – den flotteste sæsonafslutning

Lørdag den 17. marts var ikke mindre end 19 hold på gulvet til vores store hjemmeopvisning. 15 af vores egne dygtige hold og 4 forrygende gæstehold fra  hhv. Staby Efterskole, Vedersø Efterskole samt Mini Rep og After Rep. tak fordi I alle gav jer max, det var en stor fornøjelse at være tilskuer.

Kibæk Fotoklub mødte talstærkt op og har fanget store og små gymnaster. kæmpe hold, seje moves og flotte spring. 1000 tak fordi I bakker op om vores opvisning og foreviger den  Du kan se de mange fotos her.

1000 tak til de mange frivillige der hjalp både før, under og efter opvisningen med alt det praktiske.

Tilmelding er startet til Kibæk Cup 2018.

Klik HER for at komme til cup-sider.

MÅNEDENS FRIVILLIG:

Frivillig i Kibæk IF i mere end 30 år!

Marts måneds frivillig i Kibæk IF er Arvid Pedersen. Arvid har i mere end 20 år samlet materiale til foreningens scrapbøger, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelige for. Det betyder, at avisudklip m.m. med foreningens mange aktiviteter er gemt.
Arvid har endvidere i mere end 30 år været en del af bankoudvalget i Kibæk IF. Et udvalg, der dog for år tilbage blev nedlagt.

Desværre fik Arvid for nylig en blodprop i hjernen, hvilket har gjort ham lam i venstre side. Så meget imod hans vilje, har han måttet opgive at lave scrapbøgerne. Men en foreningmand det er han – og det satte Kibæk IF pris på med et besøg og overrækkelse af en buket blomster.

 

Hyldestpokaler til gymnastiktrænere og hjælpetræner

Tillykke til trænerteamet Kathrine Thomsen og Mathilde Barslund samt Lone Strandsbjerg læs mere her